Birleşme & Devralma

Şirketler arasında gerçekleştirilen birleşme ve devralma işlemleri önemli faaliyet alanlarından biridir. Özer&Özer bu faaliyetler kapsamında, taraflar arasında niyet mektubunun gönderilmesinden kapanış işlemlerinin tamamlanmasına kadar her aşamada müvekkillerini temsil eder. Müvekkillerinin, farklı projelerde birleşme ve devralma işlemlerinin farklı taraflarını (devralan ve devreden şirketler ile işlemlere finansman sağlayan yerli ve yabancı şirket, kurum ve kuruluşlar) oluşturmaları, birleşme ve devralma işleminin çok yönlü olarak görülmesini ve yürütülmesini sağlar.

(+90) 242 511 11 56 ALANYA / ANTALYA