İş Hukuku

İş Hukuku

Özer&Özer Hukuk Bürosu Alanya, işçilere ve işverenlere:

– işçilerin her çeşit tazminat, hak ve alacaklarını konu edinen davalar,
– işe iade davaları,
– iş kazalarından kaynaklanan davalar ve
– sigortayla ilgili uyuşmazlıklardan doğan davalarda;

ayrıca işverenler için:

– iş sözleşmelerinin hazırlanması, feshi ve benzeri hususlarda;
– personelin çeşitli hukuki konularda bilgilendirilmesinde ve
– iş hukukunun kapsamına giren tüm meselelerde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

(+90) 242 511 11 56 ALANYA / ANTALYA