Tüketici Hakları Hukuku

ANAHATLARIYLA BAŞLICA TÜKETİCİ HAKLARI

Sağlık ve Güvenlik Hakkı

Güvenlik hakkı; cana veya mala zarar verebilecek olan ürünlere, üretim süreçlerine veya sunulan hizmetlere karşı korunmayı kapsamaktadır. Bir başka ifade ile; pazara sunulan malların ve hizmetlerin tüketicilerin sağlığını, yaşamını olumsuz yönde etkilememesini kapsamaktadır. Bu hak, üreticilerin imal ettikleri malların öngörülen kullanım süreleri boyunca güvenli olmalarını temin etmeyi gerektirmektedir. Ürünün pazara sunulmasından sonra tehlikeli hale gelmesi halinde, toplatılmasını ve imhası da tüketicilere sağlanan güvenlik hakkına dayandırılabilir.

Bilgilendirilme Hakkı

Bu hak; satın alma tercihini yapabilmek için gerekli bilgilerin tüketicilere sunulması ve aldatıcı veya yanıltıcı reklam veya etiketlere karşı korunma hakkını kapsamaktadır. Bu hak kapsamına, kullanma kılavuzlarının tüketiciye sunulması, malların üzerine besin değerleri, kullanım şekli ve tarihi gibi bilgiler de girmektedir.

Tercihte Bulunma Hakkı

Pazara rekabete dayalı fiyatlarla sunulan aynı veya benzer kaliteli mallardan veya hizmetlerden seçme olanağının sunulmasını içermektedir. Tercihte bulunma hakkının kullanılabilmesi için piyasaya farklı malların girişine olanak sağlanmalı, tek tip ürün veya hizmetin verilmesine izin verilmemelidir.

Temel İhtiyaçların Karşılanması Hakkı

İnsan yaşamı için gerekli olan yeme, içme, barınma, tedavi edilme gibi ihtiyaçlarının giderilmesini isteme hakkıdır. Bunlara; insana insan olmasından dolayı tanınan evrensel ve anayasal haklardan yararlanabilmek için gerekli olan haberleşme, seyahat etme gibi olanakların sunulmasını talep etmek hakkı da girmektedir.

Tazmin Hakkı

Satın alınan malların ya da yararlanılan hizmetin kendilerinden beklenen fonksiyonu yerine getirmemeleri halinde, onarılmalarını, aynısı ile değiştirilmelerini, ödenen bedelin geri iadesini ve zarara uğranılması halinde yasal yollara başvurulabilmesi hakkını kapsamaktadır.

Eğitilme Hakkı

Bilinçli tercihte bulunabilmek için gerekli bilgi ve yeteneğe sahip olabilmek için eğitilme hakkını ifade etmektedir. Bu hak kapsamına, tüketici hakları konusunda eğitilme de dahildir. Ülkemizde bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı yetkilendirilmiş” ise de, bir çok açıdan eğitilme konusunda sivil toplum kuruluşlarının yetkilendirilmesi, desteklenmesi yararlı olacaktır.

Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama Hakkı

Tüketicilerin yaşadıkları veya çalıştıkları çevrenin kendileri ve gelecek nesiller için sağlıklı kalması için gerekenlerin yapılmasını talep etme hakkıdır. Sağlıklı bir yaşam sürdürülebilmesi için havanın, suyun, denizlerin insan sağlığına tehdit oluşturacak şekilde kirlenmemesini talep hakkını kapsar.

Sesini Duyurma Hakkı

Tüketicilerin korunmasına dair mevzuatın değiştirilmesinde, tüketicilerle ilgili olarak alınacak kararlarda, tüketici temsilcilerinin yer almasını gerektirmektedir. Ürünlerin güvenliğinin belirlenmesinde de tüketici temsilcilerinin yer almasını öngören bir haktır.

Tüketici Hakları Hukuku Alanındaki Dava Vekilliği Hizmetlerimiz

1. Abonelik sözleşmelerinden doğan davalar

2. Ayıplı Mallardan doğan davalar

3. Ayıplı hizmetlerden doğan davalar

4. Devre tatillerden doğan davalar

5. Garantili mallardan doğan davalar

6. Haksız şartlardan doğan davalar

7. Kapıdan satış – mesafeli satışlardan doğan davalar

8. Kredi kartı sözleşmelerinden ve kullanımından doğan davalar

9. Konut finansmanı sözleşmelerinden doğan davalar

10. Paket turlardan doğan davalar

11. Taksitli ve kampanyalı satışlardan doğan davalar

12. TOKİ sözleşmelerinden doğan davalar

13. Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne müracaatlar

14. Tüketici kredilerinden doğan davalar

15. Tüketicilerin Reklam Kuruluna yapması gereken başvurular

16. Tüketicilerin Rekabet Kuruluna yapması gereken başvurular

(+90) 242 511 11 56 ALANYA / ANTALYA