Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler, günlük hayatta en çok karşılaşılan hukuki işlemlerden bir tanesidir. Sözlü veya yazılı sözleşmeler salt borç ilişkilerini değil, diğer hukuksal ilişkileri kurmak için de kullanılmaktadır.

Özer & Özer Hukuk Bürosu, gerek ticari hayatın gerektirdiği her tür sözleşme, gerekse şahısların ihtiyaçları doğrultusunda gereken her tür sözleşmeyi oluşturmakta veya var olan sözleşmeleri en avantajlı hukuki korumayı sağlayarak yeniden düzenlemektedir.

Sözleşme çeşitlerini ise ana hatları ile şu başlıklar altında toplayabilmek mümkündür;

• Alım-satım sözleşmeleri
• Kira sözleşmeleri
• Arsa payı karşılığı kat yapımı (inşaat) sözleşmeleri
• Taşeron – Müteahhit sözleşmeleri
• Eser sözleşmeleri
• Hizmet sözleşmeleri
• Vekâlet Sözleşmeleri
• Bağışlama sözleşmeleri
• Trampa sözleşmeleri
• Ariyet sözleşmeleri
• Karz sözleşmeleri
• Yayın sözleşmeleri
• Komisyon Sözleşmeleri
• Kefalet Sözleşmeleri
• Garanti Sözleşmeleri
• Franchising sözleşmeleri
• Leasing sözleşmeleri
• Şirket-Ortaklık Sözleşmeleri
• Şirket hisse devri, birleşme ve devralmaya ilişkin sözleşmeler

(+90) 242 511 11 56 ALANYA / ANTALYA