Kişisel Verilerin Korunması - KVKK

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatına Uyum Sağlanmasına İlişkin Danışmanlık Hizmetleri

Müvekkillerimizin başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere tüm veri mahremiyeti mevzuatına uyumu kapsamında farklı sektörlerde pek çok proje yürütmekteyiz. Bu projelerde temel olarak müvekkillerimizin iş süreçlerini analiz ediyoruz ve mevzuat ile uyumun sağlanması için öneriler geliştiriyoruz. Kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında sunduğumuz başlıca hizmetler şunlardır:

(i) Kişisel veri envanterinin çıkarılması ve veri akış şemalarının belirlenmesi,

(ii) Risklerin belirlenip analiz edilmesi,

(iii) Süreç bazlı uyum analizi yaparak eksikliklerin belirlenmesi ve Avrupa mevzuatı çerçevesinde öneriler geliştirilmesi,

(iv) Mevzuat ile uyumun sağlanması için gerekli hukuki belgelerin hazırlanması (açık rıza metinleri, aydınlatma beyanları, kişisel verilerin korunması ve gizlilik politikası, kişisel veri saklama ve imha politikası vb.),

(v) Denetim hizmetleri sunulması ve uyumun şirket içinde devamlılığının kontrol edilmesi,

(vi) Projenin tamamlanmasının ardından veri mahremiyeti ve ilgili diğer mevzuat ile ilgili düzenli danışmanlık sağlanması.

Yukarıdaki hizmet kapsamımız müvekkillerimizin tercihi ve beklentileri doğrultusunda karşılıklı olarak belirlenmektedir. Bunun yanında özellikle Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde iştirakleri bulunan müvekkillerimiz için Avrupa Birliği’nde geçerli yeni veri mahremiyeti mevzuatı olan GDPR’a (General Data Protection Regulation) uyumun sağlanması için projeler de yürütmekteyiz.

(+90) 242 511 11 56 ALANYA / ANTALYA